вторник, 22 ноември 2011 г.

Испанското ударение/ El acento en español

Ударението е един от честите проблеми, които срещат хората, започващи да учат испански. Всъщност не е чак толкова трудно. Основното нещо, което трябва да направите е да усетите къде пада ударението по принцип в думите (независимо дали говорим за български или испански). Пробвайте да кажете която и да е дума с различно ударение (ламарИна, лАмарина, ламаринА). Как е? Схванахте ли идеята? Ако дотук всичко е наред, просто трябва да заучите основните правила и готово! Ето ги и тях:

Основните правила за ударението в испански език са следните:
Ако думата завършва на гласна, -n или -s – тогава ударението пада на предпоследната сричка, броено отзад напред. В противен случай се изписва графично.
Например:     ventana, cielo, barco, coche, lunes
                        cómodo, vehículo, razón

Ако думата завършва на съгласна, различна от -n или -sударението пада на последната сричка. В противен случай се изписва графично.
Например:     cartel, hablar, reloj
cárcel, árbol, lápiz

Особен случай представлява така нареченото смислоразличително ударение, което служи за отличаване на една дума от друга.
Например:     té - чай                      te – възвратно местоимение
                       cómo - как                 como - както
                       sí - да                          si – дали, ако
                       tú - ти                         tu - твой
                       él - той                       el – определителен член м.р.

Тук е редно да обърнем внимание и на така наречените дифтонги или комбинацията между две гласни:

Дифтонгите са комбинация от две гласни, образуващи една сричка. Следните случаи са пример за това:
Kомбинацията между слаба и силна гласна:
Например:
ai
cai-mán
au
au-to-mó-vil

ei
rei-na
eu
deu-da

ia
ha-cia
ie
sien-to

io
no-vio
oi
boi-na

ou
Lour-des
ua
i-gua-na

ue
bue-no
uo
an-ti-guo

Kомбинацията между две слаби гласни:
Например:
iu
viu-do
ui
rui-do

Комбинацията между две силни гласни образува две срички:
Например:
ae
fa-e-na
ao
ca-o-ba

ea
te-a-tro
eo
pe-or

oa
lo-ar
oe
ro-er

Забележка: Слабите гласни в испански език са i и u; останалите гласни – а, е, о са силни.


Няма коментари:

Публикуване на коментар